Gå til hovedinnhold

Den Berømte….

..Røde Tråden!

Det er kanskje et oppbrukt ord men likevel helt essensielt når det gjelder grafisk design, og da spesielt med profil og logoarbeid. Rød tråd er et enklere uttrykk for «det gjennomgående temaet». Den røde tråden er med på å danne grunnmuren i den grafiske profilen. Den er det som holder det visuelle uttrykket sammen.

Den røde tråden består av farger, fonter, logo, designelementer og definerer hvordan disse skal brukes. Ofte beskrives det helt konkret i en «profilmanual» hvordan profilen skal behandles for at den røde tråden skal gå igjen på alle flater som nettside, visittkort, brosjyre, plakater også videre.

Når den røde tråden ivaretas øker gjenkjennelseseffekten, noe som er svært viktig i kampen om å skille seg ut i markedet blant bedriftens konkurrenter. På denne måten blir den visuelle profilen konsistent, profesjonell, helstøpt og alltid seg selv.

Her viser vi eksempel fra en av våre siste kunder, Helsepilotene.

Skriv en kommentar

*